Inmatricularea definitiva a unui vehicul nou  importat din tarile care nu provin din UE

  • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
  • Redactam formularele: fisa inmatriculare, cerere inmatriculare;
  • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
  • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
  • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de inmatriculare contine:

  1. Cererea solicitantului.
  2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
  3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
  4. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, factura, etc) in original si copie;
  5. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
  6. Dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv, in original sau copie legalizata;
  7. Copia Asigurare RCA valabila
  8. Certificatul de TVA eliberat de Administratia Financiara;
  9. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
  10. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
  11. Act de identitate in original si copie;
  12. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie.
  13. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
  14. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia