Inmatricularea definitiva a unui vehicul uzat importat din UE

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: fisa inmatriculare, cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;
 1. Cererea solicitantului.
 2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
 3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie
 4. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, certificat mostenire, factura, etc) in original si copie;
 5. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
 6. Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia;
 7. Copia Asigurarii RCA valabila
 8. Certificatul de TVA eliberat de Administratia Financiara;
 9. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 10. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 11. Act de identitate in original si copie;
 12. Certificatul de autenticitate al autovehiculului;
 13. Documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine in original, copie si traducere legalizata;
 14. Placutele cu numar de inmatriculare emise de autoritatile straine;
 15. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie;
 16. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 17. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia