Transcrierea (vanzare-cumparare, mostenire) a unui vehicul uzat

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: fisa inmatriculare, cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de transcriere vehicul contine:

 1. Cererea noului proprietar
 2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
 3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
 4. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, certificat mostenire, factura, etc) in original si copie.
 5. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
 6. Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia;
 7. Copia Asigurare RCA valabila
 8. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 9. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 10. Certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
 11. Placutele cu numar de inmatriculare daca noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui judet decat al fostului proprietar;
 12. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie;
 13. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 14. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia