Inmatricularea definitiva a unui vehicul nou din Romania

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: fisa inmatriculare, cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de inmatriculare contine:

 1. Cererea solicitantului
 2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
 3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie
 4. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, factura, etc) in original si copie;
 5. Actul de identitate al solicitantului in original si copie.
 6. Copie a Asigurarii RCA valabila la momentul depunerii dosarului
 7. Certificatul de TVA eliberat de Administratia Financiara;
 8. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 9. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 10. Procura notariala- documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 11. Copie CUI si CI administrator – pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie.