Inmatricularea definitiva a unui vehicul nou importat din UE

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de inmatriculare;
 • Redactam formularele: fisa inmatriculare, cerere inmatriculare;
 • Inscriem in evidenta Directiei Fiscale Primarii autovehiculul;
 • Efectuam plata taxelor: talon, placute etc.;
 • Depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;

Dosarul de inmatriculare contine:

 1. Cererea solicitantului.
 2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
 3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
 4. Document care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii (contract vinzare-cumparare, factura, etc) in original si copie;
 5. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
 6. Copia documentului de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie in termenul de valabilitate al acesteia;
 7. Certificatul de TVA eliberat de Administratia Financiara;
 8. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 9. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 10. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie;
 11. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale;
 12. Orice document depus de solicitant, care nu este in limba romana, va fi insotit de traducerea legalizata a acestuia.