Preschimbare acte auto (certificat de inmatriculare/carte identitate vehicul) in urma modificarii adresei de domiciliu/a numelui sau a schimbarii datelor de identificare a autovehiculului.

 • Intocmim documentatia necesara formalitatilor de preschimbare;
 • Redactam formularele: declaratie impunere, fisa inmatriculare, cerere schimbare adresa;
 • Obtinem Certificatul Fiscal (*pentru obtinerea acestuia clientul trebuie sa achite la zi impozitul si alte datorii, amenzi etc) si transferarea dosarului fiscal al vehiculului la noua adresa;
 • Plata taxelor: talon, placute (dupa caz) etc.;
 • Depunem dosarul/ridicam placutele/actele de inmatriculare sediu DRPCIV

 

Dosarul de preschimbare acte auto contine:

 1. Cerere solicitant;
 2. Fisa de inmatriculare a vehiculului
 3. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
 4. Dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia;
 5. Act de identitate al solicitantului in original si copie.
 6. Copia asigurare RCA valabila
 7. Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
 8. Dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar de inmatriculare
 9. Pentru persoanele juridice acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumire, sediu si reprezentant legal in copie;
 10. Certificatul de inmatriculare model vechi;
 11. Placutele vechi cu numarul de inmatriculare (ex. 1-tm-1234);
 12. Documentele pot fi depuse de catre o alta persoana pe baza unei procuri speciale.