Politica de confidentialitate

SC By Absolut Car SRL in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.inmatricularimoka.rorespecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dvs. atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care aplica Politica de Confidentialitate. Vizitarea acestui site de catre Dvs. se supune Termenilor si Conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, implica acceptul dvs. cu privire la acestia si reprezinta intreaga intelegere dintre parti. By Absolut Car isi rezerva dreptul de a schimba si de a actualiza in orice moment continutul website-ului www.inmatricularimoka.ro precum si politica de confidentialitate si termenii si conditiile de utilizare, fara nici un fel de notificare prealabila.

Definitii

date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect. In mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, Inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;
date de tip “business contact” – date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;
date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

By Absolut Car poate colecta de la dvs. date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai By Absolut Car.
Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:

 1. Pentru a livra servicii precum buletinele de stiri, evenimentele sau produsele pe care le-ati cerut sau achizitionat.

 2. Pentru a personaliza serviciul pe care vi-l furnizam.

 3. Pentru a comunica cu dumneavoastra in privinta serviciilor selectate.

 4. Pentru a va asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului.

Tuturor vizitatorilor acestui site le sunt garantate drepturile prevazute de legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Astfel, conform legii 677/2001 orice persoana fizica beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele care o privesc, de obtinere de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta

 2. dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea datelor cu caracter personal sau transformarea acestora in date anonime in situatia in care prelucrarea nu este conforma legii nr. 677/2001

 3. dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu va mai viza datele in cauza

 4. dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop

 5. dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal

 6. dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale cu caracter personal

 7. dreptul de a inainta plangere, catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Astfel, persoana fizica va inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre SC. By Absolut Car SRL.. In cerere va preciza daca doreste ca informatiile / masurile luate sa-i fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal.

By Absolut Car nu va divulga nici o informatie personala pe care o obtine de la dumneavoastra altora fara permisiunea dumneavoastra, decat in anumite situatii limitate:

 1. conformarea la rigorile legii;

 2. pentru a proteja securitatea site-ului nostru si drepturile noastre conform Termenilor si Conditiilor noastre de utilizare;

 3. actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

By Absolut Car nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.

Securitatea datelor colectate

Ne angajam sa aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Din acest motiv folosim tehnologie de securitate standard in domeniu.
By Absolut Car utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o baza de date protejata, la care au acces doar unii angajati ai By Absolut Car.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC BY ABSOLUT CAR SRL pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC BY ABSOLUT CAR SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si SC BY ABSOLUT CAR SRL.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

SC BY ABSOLUT CAR se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa SC BY ABSOLUT CAR SRL, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

SC BY ABSOLUT CAR SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere SC BY ABSOLUT CAR SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere SC BY ABSOLUT CAR SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere SC BY ABSOLUT CAR SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.inmatricularimoka.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.inmatricularimoka.ro, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.inmatricularimoka.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

Copyright

Intregul continut al site-ului www.inmatricularimoka.ro- imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea SC BY ABSOLUT CAR SRL si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul SC BY ABSOLUT CAR SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Minori

By Absolut Car  nu are nici o intentie sa colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore.

Legislatie

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul By Absolut Car. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, litigiul se va solutiona de catre instanta competenta.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. BY ABSOLUT CAR SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea contractului de colaborare/documentului de plata pentru serviciile comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator in scopul livrarii serviciilor şi sunt comunicate numai de catre Dumneavoastra. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail office@byabsolutcar.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.